MonthWeekDay
May 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 29, 2019 April 30, 2019 May 1, 2019 May 2, 2019 May 3, 2019 May 4, 2019

무료 법률 상담

무료 법률 상담
May 5, 2019
May 6, 2019 May 7, 2019

예비자 교리 시작

예비자 교리 시작
May 8, 2019 May 9, 2019 May 10, 2019 May 11, 2019 May 12, 2019
May 13, 2019 May 14, 2019

어르신을 위한 건강 세미나

어르신을 위한 건강 세미나
May 15, 2019 May 16, 2019 May 17, 2019 May 18, 2019 May 19, 2019

교정사목 세미나

교정사목 세미나
May 20, 2019 May 21, 2019 May 22, 2019 May 23, 2019 May 24, 2019

성모의 밤 미사

성모의 밤 미사
May 25, 2019

유아세례

유아세례
May 26, 2019
May 27, 2019 May 28, 2019 May 29, 2019 May 30, 2019 May 31, 2019 June 1, 2019 June 2, 2019

Leave a Reply